slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
1 2 3 4

Wystawa pt. „ Poza kanonem. Sztuka bez dyplomu. Z kolekcji Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”

ma na celu przybliżenie wieloaspektowości i złożoności sztuki nieprofesjonalnej, innej niż ta postrzegana i rozumiana klasycznie, sztuki Art. Brut, nie poddanej regułom oraz ukazanie indywidualizmu i intuicyjności artystów.


Jaroslaw Miklasiewicz "Pro publico bono"
Na wystawie prezentowane są prace około trzydziestu artystów pochodzące z kolekcji Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Zbiory, liczące obecnie ponad 700 obiektów, gromadzone były od końca lat 70. XX w. i uznawane są za jedne ze znaczących w Polsce. Przedstawieni na wystawie autorzy pomimo różnic wynikających z wykształcenia, życiowych doświadczeń oraz odmiennych spojrzeń na sztukę, za pomocą własnych środków wypowiedzi materializowali swoje wizje, wyobrażenia, wrażliwość artystyczną. Tworzyli, bądź wciąż tworzą, sztukę wynikającą z wewnętrznych potrzeb, nie mieszczącą się w klasycznych kanonach uniwersyteckich, niekształconą, intuicyjną. Pośród twórców na wystawie znajdą się prace tzw. „naiwnych”, czyli malarstwo prymitywistów, analfabetów, niepełnosprawnych intelektualnie, wyeliminowanych społecznie – Nikifor (Epifan Drowniak), L. Więcek, M. Wiśnios, K. Gawłowa. Zupełnie inny krąg doznań określa twórczość tzw. psychopatologiczna E. Monsiela, W. Sułowskiego, R. Koska, i W. Wałęgi. Osobna część ekspozycyjna została przewidziana na prace tzw. śląskich wizjonerów, zafascynowanego okultyzmem Teofila Ciepki i Erwina Sówki,  karbonem – L. Holesz.  Niektórzy świadomie inspirowali się malarstwem Hieronima Bosha i Pietera Bruegela jak J. Miklasiewicz. Inni, jak K. Okoń (wiolonczelista, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie) oraz i A. Słowiński (polonista) pozostawali pod silnym wpływem twórczości ludowej na szkle. Sporą grupę tworzą obrazy malarzy wyjątkowo utalentowanych, dla których malarstwo stało się życiową pasją, wielu odnalazło w nim sens życia – W. Iwańska, K. Szefler, L. Płonkowa, M. Korsak, H. Walicka, B. Surowiak, J. Kutkowski, W. Rząb. Wszystkich połączył „talent, pasja, intuicja…”

                                                                                   Agnieszka Kozdęba
Teofil Ociepka "Zwierzeta w lesie"

Wystawa będzie czynna do czerwca 2017 r.

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
26-600 Radom, Rynek 11
tel: 48 362 43 29 czynny całą dobę, 48 362 21 14,
48 362 56 94 - zgłaszanie grup
fax: 48 362 34 81
NIP: 796-007-85-13

„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

unia europejska - program regionalny