slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
1 2 3 4

Wystawa pt. „ Poza kanonem. Sztuka bez dyplomu. Z kolekcji Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”

wystawa nieczynna od 19 czerwca 2017

ma na celu przybliżenie wieloaspektowości i złożoności sztuki nieprofesjonalnej, innej niż ta postrzegana i rozumiana klasycznie, sztuki Art. Brut, nie poddanej regułom oraz ukazanie indywidualizmu i intuicyjności artystów.


Jaroslaw Miklasiewicz "Pro publico bono"
Na wystawie prezentowane są prace około trzydziestu artystów pochodzące z kolekcji Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Zbiory, liczące obecnie ponad 700 obiektów, gromadzone były od końca lat 70. XX w. i uznawane są za jedne ze znaczących w Polsce. Przedstawieni na wystawie autorzy pomimo różnic wynikających z wykształcenia, życiowych doświadczeń oraz odmiennych spojrzeń na sztukę, za pomocą własnych środków wypowiedzi materializowali swoje wizje, wyobrażenia, wrażliwość artystyczną. Tworzyli, bądź wciąż tworzą, sztukę wynikającą z wewnętrznych potrzeb, nie mieszczącą się w klasycznych kanonach uniwersyteckich, niekształconą, intuicyjną. Pośród twórców na wystawie znajdą się prace tzw. „naiwnych”, czyli malarstwo prymitywistów, analfabetów, niepełnosprawnych intelektualnie, wyeliminowanych społecznie – Nikifor (Epifan Drowniak), L. Więcek, M. Wiśnios, K. Gawłowa. Zupełnie inny krąg doznań określa twórczość tzw. psychopatologiczna E. Monsiela, W. Sułowskiego, R. Koska. Prezentujemy również liczne dzieła krakowskiego arysty wizjonera Włagysława Wałęgi. Osobna część ekspozycyjna została przewidziana na prace tzw. śląskich wizjonerów, zafascynowanego okultyzmem Teofila Ciepki i Erwina Sówki,  karbonem – L. Holesz.  Niektórzy świadomie inspirowali się malarstwem Hieronima Bosha i Pietera Bruegela jak J. Miklasiewicz. Inni, jak K. Okoń (wiolonczelista, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie) oraz i A. Słowiński (polonista) pozostawali pod silnym wpływem twórczości ludowej na szkle. Sporą grupę tworzą obrazy malarzy wyjątkowo utalentowanych, dla których malarstwo stało się życiową pasją, wielu odnalazło w nim sens życia – W. Iwańska, K. Szefler, L. Płonkowa, M. Korsak, H. Walicka, B. Surowiak, J. Kutkowski, W. Rząb. Wszystkich połączył „talent, pasja, intuicja…”

                                                                                   Agnieszka Kozdęba
Teofil Ociepka "Zwierzeta w lesie"

Wystawa będzie czynna do lipca 2017 r.

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
26-600 Radom, Rynek 11
tel: 48 362 43 29 czynny całą dobę, 48 362 21 14,
48 362 56 94 - zgłaszanie grup
fax: 48 362 34 81
NIP: 796-007-85-13

„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

unia europejska - program regionalny