slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
1 2 3 4
 Od 1 grudnia 2017 roku w  Domu Gąski i Esterki  prezentowana jest planszowa wystawa pt. Drewniane skarby archeologiczne świadectwem użytkowania drzew i krzewów w średniowiecznym gospodarstwie domowym.

Ekspozycja powstała  w ramach  naukowego projektu  pt. Środowisko i technologiczne uwarunkowania doboru surowca drzewnego w polskich grodach i ośrodkach wczesnomiejskich w średniowieczu – analiza ksylologiczna przedmiotów użytkowych   finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2014/13/N/ST10/04881) .

 

Autorka wystawy Katarzyna Cywa  z Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie prezentuje  wyniki  badań średniowiecznych przedmiotów codziennego użytku z różnych części ziem polskich, w tym także z  Radomia.

Jest to barwna i niezwykle interesująca opowieść o tym jak nasi przodkowie potrafili wykorzystać zasoby środowiska, w którym żyli. Przynosi odpowiedź jakie gatunki i dlaczego były powszechnie wykorzystywane przez średniowieczne rzemiosło. Pojawiają się także informacje dotyczące wierzeń związanych z rolą poszczególnych drzew ze sferą kultury duchowej. 

Wystawę wzbogacą, rzadko spotykane na stanowiskach archeologicznych, drewniane zabytki: przedmioty codziennego użytku, naczynia, narzędzia – zabytki pozyskane w czasie badań wykopaliskowych wczesnośredniowiecznego ośrodka osadniczego nad Mleczną i terenu Miasta Kazimierzowskiego.

Wystawie archeologicznej towarzyszą prezentacje botaniczne: profile drzew z Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie oraz prezentacja multimedialna (przeznaczona dla wszystkich grup wiekowych) opisująca gatunki drzew prezentowane na wystawie oraz historię i zmiany składu gatunkowego drzewostanu Europy i Polski w ciągu 10 tysięcy lat.

Pod mikroskopem można samodzielnie obejrzeć preparaty tkanek drzew, gatunków reprezentowanych na wystawie.

Dla najmłodszych widzów będą organizujemy warsztaty, polegające na odtwarzaniu kształtów liści drzew prezentowanych na wystawie, malowanych na drewnianych plakietkach, które dzieci zbierają ze sobą na pamiątkę obejrzanej wystawy.

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
26-600 Radom, Rynek 11
tel: 48 362 43 29 czynny całą dobę, 48 362 21 14,
48 362 56 94 - zgłaszanie grup
fax: 48 362 34 81
NIP: 796-007-85-13

„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

unia europejska - program regionalny